top of page

 Arane Adviseurs

in verkeer en vervoer

Uw partner in stedelijke en regionale  bereikbaarheid. 

- Arane adviseurs in verkeer en vervoer -

functiekaart.png

MULTIMODALE NETWERKKADERS

Lees verder >

 

  • Beleidssectoren samenbrengen en een gezamenlijk beeld over het gewenst functioneren van het netwerk vormen voor alle modaliteiten.  

  • Een basis leggen voor implementatie van multimodaal mobiliteitsbeleid.

gnv.png

DYNAMISCH VERKEERS-MANAGEMENT

Lees verder >

 

  • Implementatie van DVM in lijn met de netwerkvisie voor problemen op de snelweg en in de stad,

  • Verbeteren van tunnelveiligheid, leefbaarheid en doorstroming.

  • Functioneel en algoritmisch ontwerp van DVM regelsystemen. 

netwerkanalyse.png

DATA- EN NETWERK ANALYSE

Lees verder >

 

  • Kwaliteit in beeld brengen met diverse verkeerskundige databronnen.

  • Analyse van multimodale verkeersproblemen in tijd en ruimte. 

  • Input leveren voor effectief ontwerp van verkeersmaatregelen.

loop.png

ANALYSE VAN LOOPSTROMEN

Lees verder >

 

  • Loopprocessen in beeld brengen op perrons, rond stations, in stadions en in de stad. 

  • Bepalen van de kwaliteit van loopstromen, knelpunten identificeren en oplossingsrichtingen aandragen.

Home: Werkvelden
- PUBLICATIES -

Adviseurs van Arane werken aan projecten die zowel voor haar opdrachtgevers als voor onszelf een uitdaging vormen.

 

Dit doen wij met een groot enthousiasme voor het vakgebied. Vanuit een wetenschappelijke basis in combinatie met een praktische inventiviteit.

Dat dit vaak leidt tot spraakmakende projecten, innovatieve oplossingen en nieuwe ontwikkelingen.

 

Onderdeel van de filosofie van Arane is meerwaarde leveren voor onze opdrachtgevers en het verder ontwikkelen van ons werkveld.

We voelen de verantwoordelijkheid om benutten en verkeersmanagement in Nederland te blijven vernieuwen en publiceren daarom onze resultaten graag! 

Home: Publicaties
Home: Over ons
- OVER ONS - 

Uw partner in stedelijke en regionale bereikbaarheid

Van A tot Z. Arane bestrijkt het hele spectrum van de werkvelden mobiliteit en verkeersmanagement: van de eerste strategische keuzes en visies, tot en met de uitvoering en evaluatie.

Interactie. We hechten groot belang aan interactie met de klant, aan samenwerken, aan kennis en ideeën uitwisselen. De klant kent immers als beste de lokale situatie, politieke gevoeligheden en financiële mogelijkheden.

Innovatie. Arane is een innovatief bureau en werkt zelf actief mee aan het ontwikkelen van vernieuwende concepten. Bij projecten blijft de praktische uitvoerbaarheid natuurlijk voorop staan.

Ontwikkeling. Onze medewerkers leveren de belangrijkste bijdrage aan het resultaat van ons bedrijf. Daarom investeren we in hen. We bieden een omgeving waarin zij zich inhoudelijk en persoonlijk kunnen ontplooien.

Ondernemerschap. Duurzaam ondernemerschap is de basis voor succes. Wij investeren daarom in mensen, middelen en methoden die aansluiten op de vragen uit de markt.

Arane werkt voor verschillende opdrachtgevers: gemeenten, provincies, ministeries, stadsregio’s, studiediensten, kennisinstituten en bouwondernemingen.

In de onderlinge relatie stellen we ons niet zozeer op als opdrachtnemer, maar als partner. Onze adviseurs zijn gesprekspartners met kennis van zaken. Kwaliteit is onze drijfveer waarbij we de lat samen met de opdrachtgever zo hoog mogelijk proberen te leggen!.

Veel verkeers- en vervoersprojecten zijn dermate complex dat ze de inzet van verscheidene gespecialiseerde ondernemingen vereisen. Als netwerkorganisatie zijn we in staat samenwerkingsverbanden snel en goed op te zetten én te managen. Arane werkt samen met partijen op het gebied van verkeerstroomtheorie, dataverwerking, verkeersonderzoek, verkeersregeltechniek,gedragsonderzoek, communicatie en het toepassen van verkeersmodellen.

- NETWERKORGANISATIE -
Home: Netwerk

Arane Adviseurs in Verkeer en Vervoer B.V.

Groen van Prinsterersingel 43b | 2805 TD | Gouda 

0182 555030 | info@arane.nl | Kvk: 62798219

 
Ons kantoor (zie kaart) is door een bussluis slechts via één kant van de Groen van Prinsterersingel te bereiken. Omdat in de meeste navigatiesytemen onze locatie niet goed is opgenomen, adviseren wij u om te navigeren naar huisnummer 49 en te rijden tot aan de bussluis. Arane Adviseurs bevindt zich in het eerste pand aan uw rechterhand.

- CONTACT -
Home: Contact
bottom of page