top of page
Koen

Mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn altijd onderdeel geweest van het maatschappelijk debat. Tijdens mijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft besloot ik dat ik wil werken aan oplossingen voor dit maatschappelijke probleem. Bij Arane werk ik sinds 2008  als adviseur en sinds 2018 als partner aan slimme, innovatieve, maar praktische oplossingen voor multimodale mobiliteitsvraagstukken.

 

Wat mij stimuleert in projecten dat we samen met onze opdrachtgevers komen tot een optimale oplossing voor de eindgebruiker. In de jaren dat ik nu in het werkveld van mobiliteit – en dan met name multimodaal verkeersmanagement – werkzaam ben, heb ik geleerd dat geen enkel project hetzelfde is en er overal een maatwerkoplossing mogelijk is! 

Wat ik belangrijk vind is dat de projecten worden uitgevoerd op een wijze dat de kwaliteit van het eindproduct voor zich spreekt. De lat hoger leggen dan de opdrachtgever is een uitgangspunt dat ik altijd wil toepassen. 

  

Professionele specialismen:

 • Multimodaal mobiliteitsbeleid en tactische kaders

 • Monitoring van beleidsdoelen en evaluatie van maatregelinzet

 • Ontwerp van slimme, duurzame maatregelen en mobiliteitsoplossingen

 • Projectleiding en -management

Koen_edited.jpg

Koen Adams

partner

06 4355 8767

k.adams@arane.nl

Erik-Sander

Tijdens mijn studies wiskunde en informatica heb ik altijd een grote belangstelling voor mobiliteit gehad. Mijn ambitie is om de kennis die ik daar heb opgedaan te gebruiken voor innovaties in de verkeerskundige wereld. Bij Arane werk ik sinds 2013 aan praktijkgerichte oplossingen voor multimodale mobiliteitsproblemen, met de focus op samenwerking en kwaliteit. In 2018 heb ik de stap naar partner gemaakt.

 

Vaak vereisen onze projecten een innovatieve aanpak met een wetenschappelijk fundament. We werken aan projecten waarvan het resultaat letterlijk op straat terug te zien is. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer en motivatie. 

Daarnaast zet ik mijn expertise op het gebied van datagedreven onderzoek in voor slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen. Het is de uitdaging om verkeerskundige kennis aan data toe te voegen om zo betere informatie te krijgen. De analyses die we uitvoeren zijn multimodaal. Analyses voor fiets, openbaar vervoer en voetganger bieden nieuwe kansen en uitdagingen.“   


Professionele specialismen:

 • Ontwerp van slimme, duurzame maatregelen en mobiliteitsoplossingen

 • Datagedreven onderzoek voor multimodale netwerkanalyses en evaluaties

 • Actieve mobiliteit

 • Algoritme ontwikkeling voor maatregelontwerp

 • Strategische en operationele netwerkmodellen

Foto Erik-Sander_edited.jpg

Erik-Sander Smits

partner

06 1085 7379

e.smits@arane.nl

Serge

Sinds 2006 ben ik hoogleraar aan de TU Delft. Binnen mijn leerstoel Verkeersstroomtheorie, -simulatie en -management en Smart Urban Mobility houd ik me bezig met de vele facetten van multimodale verkeersstromen in netwerken. In ons vakgebied biedt de combinatie van fundamentele onderzoek en praktische toepassingen enorme meerwaarde. Wetenschappelijke kennis is relatief gemakkelijk te ontsluiten en de praktijk kan gebruik maken van de allernieuwste inzichten. 

De innovatieve projecten waar Arane aan werkt zijn een prachtig voorbeeld van de synergie tussen wetenschap en toepassing: door geavanceerde methoden en technieken in het veld toe te passen komen we tot een unieke, state-of-the-art aanpak, die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk effectief functioneert.

Als strategisch adviseur werk ik bij Arane aan concept- en methodiekontwikkeling voor multimodale mobiliteitsvraagstukken. 

serge-hoogendoorn.jpg

Serge Hoogendoorn

strategisch adviseur

Martijn

Hoe we ons ook collectief verplaatsen, per trein, auto, fiets of te voet; het geeft interessante patronen. Het geeft ook grote uitdagingen, want hoe krijgen we iedereen comfortabel, snel en veilig van A naar B met zo min mogelijk overlast? Dat is de centrale vraag waar ik mij tijdens mijn studie civiele techniek en mijn promotieonderzoek aan de TU Delft uitgebreid in heb verdiept. Waar ik gedurende mijn studie deze vraag vanuit de gehele breedte van het vakgebied van verkeer en vervoer bekeek, heb ik mij tijdens mijn promotieonderzoek gespecialiseerd in de analyse en modellering van voetgangersstromen.

 

Sinds eind 2022 ben ik, naast mijn onderzoeksaanstelling aan de TU Delft, werkzaam bij Arane als adviseur. Deze combinatie geeft me de kans om mijn kennis en ervaring, opgedaan in de wetenschappelijke omgeving, naar de praktijk te brengen. Zo hoop ik binnen Arane bij te dragen aan het vinden en implementeren van innovatieve oplossingen voor een breed scala aan verkeerskundige uitdagingen. 

 

Professionele specialismen:

 • Analyse en modellering van voetgangersstromen

 • Datagedreven onderzoek

 • Algoritme ontwikkeling

adviseur

Martijn Sparnaaij

Martijn_CV.jpg

Martijn Sparnaaij

adviseur

In mijn werk zoek ik naar oplossingen voor huidige en toekomstige mobiliteitsproblemen door middel van onderzoek, samenwerking, creativiteit en innovatie, met als doel het leven van mensen te verbeteren. Ik vind het interessant om te zien welke impact mijn werk heeft op de samenleving. Door verschillende zienswijzen en perspectieven te onderzoeken en waar mogelijk samen te voegen wordt innovatie gestimuleerd en wordt er een optimale oplossing voor het probleem gevonden.

 

Bij Arane komt mijn interesse in het vakgebied van mobiliteit samen met waarden van innovatie, samenwerking, duurzaamheid en kwalitatief hoogstaand werk. Werken bij Arane biedt mij de mogelijkheid om zichtbare impact in de praktijk te maken en mijn kennis, vaardigheden en ervaring te benutten.

 

Naast mijn werk bij Arane rond ik ook mijn PhD af aan de TU Delft in het SAMEN project (Safe and efficient operation of AutoMated and human drivEN vehicles in mixed traffic). Mijn onderzoek gaat over het rijgedrag van door mensen bestuurde voertuigen in gemengde verkeersomgevingen (verkeer bestaande uit zowel door mensen bestuurde als geautomatiseerde voertuigen). 

adviseur

Martijn Sparnaaij

Unknown.jpeg

Nagarjun Reddy

adviseur

06 4927 9340

n.reddy@arane.nl

Nagarjun
bottom of page