top of page

Integrale mobiliteitsaanpak

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een verkeerskundig/netwerkperspectief wordt gedaan. Óf vanuit een mobiliteitsmanagement/gedragsperspectief. Volgens Arane en &Morgen is dat een gemiste kans. Want mobiliteit is een samenspel tussen de verplaatsingen van personen en de infrastructuur waarop ze zich verplaatsen. Het kennen, betrekken en veranderen van reisgedrag van de beoogde doelgroep EN de ruimte en krapte kennen op het infrastructurele netwerk is daarom essentieel bij het oplossen van een mobiliteitsvraagstuk. Pas dan realiseer je een optimale match tussen mobiliteitsvraag en infrastructureel aanbod. Maar hoe kom je tot die optimale match?


Comments


bottom of page