top of page
Home: Publicaties
shutterstock_317180168_edited.jpg

Arane in het kort

​Uw partner voor slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen. 

Van A tot Z. We bestrijken het hele spectrum van de werkvelden Smart Mobility en verkeersmanagement: van de eerste strategische keuzes en visies, tot en met de uitvoering en evaluatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers: gemeenten, provincies, ministeries, stadsregio’s, studiediensten, kennisinstituten en bouwondernemingen. Kwaliteit is onze drijfveer waarbij we de lat samen met de opdrachtgever zo hoog mogelijk proberen te leggen!

Interactie. We hechten groot belang aan interactie met onze opdrachtgevers, aan samenwerken, aan kennis en ideeën uitwisselen. U kent immers als beste de lokale situatie, politieke gevoeligheden en financiële mogelijkheden. In de onderlinge relatie stellen we ons niet zozeer op als opdrachtnemer, maar als partner. Onze adviseurs zijn gesprekspartners met kennis van zaken.

Samenwerken. Mobiliteitsprojecten zijn soms dermate complex dat ze de inzet van verscheidene gespecialiseerde ondernemingen vereisen. Als netwerkorganisatie zijn we in staat samenwerkingsverbanden snel en goed op te zetten én te managen. Arane werkt samen met partijen op het gebied van verkeerstroomtheorie, mobiliteitsmanagement, verkeersonderzoek, verkeersregeltechniek, gedragsonderzoek, communicatie en het toepassen van verkeersmodellen.

Innovatie. We werken aan projecten die zowel voor haar opdrachtgevers als voor onszelf een uitdaging vormen

Dit doen wij met een groot enthousiasme voor het vakgebied, vanuit een wetenschappelijke basis in combinatie met een praktische inventiviteit. Dit leidt vaak tot spraakmakende projecten, innovatieve oplossingen en nieuwe ontwikkelingen. Bij projecten blijft de praktische uitvoerbaarheid natuurlijk voorop staan.

Ontwikkeling. Onze medewerkers leveren de belangrijkste bijdrage aan het resultaat van ons bedrijf. Daarom investeren we in hen. We bieden een inspirerende, stimulerende en ondernemende werkomgeving waarin zij zich inhoudelijk en persoonlijk kunnen ontplooien.

Ondernemerschap. Duurzaam ondernemerschap is de basis voor succes. Wij investeren daarom in mensen, middelen en methoden die aansluiten op de vragen uit de markt.

bottom of page