top of page

Slimmere VRI met radar in gemeente Utrecht

Kunnen we radar gebruiken om de lussen bij geregelde kruispunten te vervangen en kunnen we daarmee een slimmere VRI creëren? Dat was de vraag die gemeente Utrecht bij adviesbureau Arane neerlegde. Een en ander werd uitgezocht in het kader van de Proof of Concept Utrecht-Zuid, en het antwoord was kort en krachtig: ja dat kan.


We wisten al dat radartechnologie geschikt is voor het observeren van verkeer, als alternatief voor lussen. Maar de casestudie toont aan dat we met een radar ook een beslissing over groenverlenging kunnen nemen.


Lange lus wordt radar

Traditioneel zetten wegbeheerders lange lussen in voor die functie: zo lang er een voertuig geobserveerd wordt door de lange lus stroomopwaarts van het signaal, wordt groen verlengd, tot een bepaald maximum. Met een proefopstelling op de Papendorpseweg hebben we onderzocht of dat ook kan met een radar.


Uit de observaties bleek dat de radar inderdaad geschikt is om te bepalen of een voertuig zich op de lange lus bevindt. De twee databronnen geven in ongeveer 95% van de gevallen hetzelfde resultaat. Er zijn wel een paar kanttekeningen te maken: het bereik van de radar is beperkt en het zicht kan ook nog beperkt raken door bijvoorbeeld takken die boven de weg hangen. Daarom is de precieze locatie van de radar van groot belang.


Daar staat als voordeel tegenover dat een radar flexibel is en relatief goedkoop geplaatst en verplaatst kan worden. Dat biedt mogelijkheden bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of andere (tijdelijke) situaties waarbij het aanleggen van lussen niet mogelijk of te kostbaar is. Bovendien kan de radar beduidend meer dan een lange lus imiteren. Denk aan het tellen van het aantal voertuigen, het soort voertuigen onderscheiden (zwaar verkeer versus personenauto’s) en hun locatie en snelheid meten. Deze informatie kan gebruikt worden voor een aangepaste regeling waarbij bijvoorbeeld zwaar verkeer voorrang krijgt of waarbij alleen verlengd wordt als er nog veel voertuigen verwacht worden en niet als het er slechts één of twee zijn.


Zo’n optimale regeling is nog toekomstmuziek, maar er zijn wel plannen om in ieder geval de verlengfunctie van de radar toe te passen bij werkzaamheden in de Gemeente Utrecht.Comentários


bottom of page