Schermafbeelding-2014-07-11-om-15.43.47.

Jaap van Kooten

functie: strategisch adviseur 

Jaap van Kooten is een van de oprichters van Arane. Hij vertelt over zijn ervaringen.

“Het optimaliseren van het wegverkeer is en blijft mijn professionele passie. Ik wil ons vak daadwerkelijk verder brengen. Bijvoorbeeld door creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Maar ook door relevante partijen met elkaar te verbinden zodat we elkaar versterken. Na jarenlange advies- en managementervaring werd mij steeds duidelijker dat ik dit het beste zou kunnen bereiken door een bureau met een eigen signatuur op te richten.

In 2003 hebben we Arane opgericht. In korte tijd zijn we een belangrijke speler in de markt geworden. Ons team bestaat uit mensen die weten wat ze willen én vasthoudend zijn om dit te realiseren. Kwaliteit staat centraal. Dat verwacht ik ook van mijn collega’s. Voor hen is er bij Arane ruimte om dat wat ze belangrijk vinden te ontwikkelen.

Ik heb een aantal persoonlijke doelstellingen die ik nog zou willen realiseren. In de eerste plaats hoe we vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, verkeersveiligheid en doorstroming kunnen oplossen. Hierbij zie ik als belangrijkste uitdaging dat we dit niet langer sectoraal maar multimodaal aanpakken. Hierbij zal de in ontwikkeling zijnde methodiek mutimodaal GebiedsGericht Benutten (mGGB) de helpende hand kunnen bieden. Met deze methodiek kunnen we de afstemming tussen de verschillende beleidssectoren verbeteren, zowel procesmatig als inhoudelijk. Door op strategisch en tactisch niveau samen te werken kunnen we slimmer en efficiënter ontwerpen.

 

Daarnaast zou ik graag zien dat naast de technische innovaties ook de met succes beproefde verkeerskundige maatregelen landelijk worden uitgerold. Om dit mogelijk te maken zie ik tot slot zie ik nog een andere persoonlijke doelstelling en dat is dat we meer aandacht besteden om onze bestuurders mee te nemen in onze complexe wereld van algoritmes en techniek. Verkeerskundigen zijn over het algemeen technisch instrumenteel denkende en pratende mensen. Voor ‘buitenstaanders’ is het moeilijk uit te leggen wat wij doen, dit geldt ook voor onze bestuurlijke opdrachtgevers. Zij denken in doelen, wij praten in instrumenten. Hier valt nog een wereld te winnen. Kortom, er is voorlopig nog genoeg te doen binnen Arane.”

Professionele specialismen 

  • Management

  • Project- en procesmanagement

  • Planontwikkeling

  • Benutting

  • Verkeersmanagement

  • Vernieuwing producten en diensten

  • Visie- en conceptontwikkeling