top of page

Arane levert verkeerskundige ondersteuning real-time netwerkmonitoring Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat maakt voor verkeersmanagementtoepassingen gebruik van een data-bus; hierop worden verschillende verkeerskundige data verzameld en verwerkt. Een van de huidige toepassingen is het toepassen van automatische incidentdetectie in de cloud. Arane is gevraagd om verkeerskundige ondersteuning te bieden bij de verdere ontwikkelingen op de data-bus. De ondersteuning bestaat uit algoritmeontwikkeling en -specificatie en deelname aan het agile ontwikkelteam van de dienst Centrale Informatie Voorziening.


Een van de ontwikkelingen is het realiseren van real-time netwerkmonitoring. Binnen verschillende (pilot-)projecten is gebruik gemaakt van de kiemenspeurder om het ontstaan van congestie te detecteren en de eigenschappen van de knelpunten te bepalen. Binnen het project zal de kiemenspeurder voor alle snelwegen gerealiseerd worden. Hiermee wordt het mogelijk om op een effectievere manier toeritdoseerinstallaties en andere verkeersmanagementmaatregelen aan te sturen wat tot en betere netwerkkwaliteit moet leiden, zowel op de snelweg als op het stedelijk wegennet.


Een andere ontwikkeling is het onderzoeken van de bruikbaarheid van diverse bronnen voor verkeerskundige toepassingen. Op dit moment worden snelheid en intensiteit uit meetlussen gebruikt voor de real-time netwerkanalyse, deze data zijn hiervoor bewezen geschikt. Er wordt nu onderzocht hoe andere databronnen, zoals floating car data, individuele voertuigpassages uit lussen en data uit glasvezelkabels, hierop aanvullend gebruikt kunnen worden. Deze databonnen zijn streaming beschikbaar en bieden dus de mogelijkheid veranderende verkeerssituaties snel te detecteren.


Meer informatie: Erik-Sander Smits


Comments


bottom of page