top of page
Foto Erik-Sander_edited.jpg

Erik-Sander Smits

functie: partner | mobiel: 06 1085 7379 | e-mail: e.smits@arane.nl

Erik-Sander Smits is partner bij Arane. Hij vertelt over zijn werkzaamheden.

"Tijdens mijn studies wiskunde en informatica heb ik altijd een grote belangstelling voor verkeer en vervoer gehad. Mijn ambitie was om deze beta=kennis te gebruiken voor innovaties in de verkeerskundige wereld. Via mijn masterscriptie over verkeersmodellen en mijn promotieonderzoek naar kilometerheffing en prijsbeleid in het verkeer ben ik in 2015 bij Arane gaan werken. Nadat ik mij bij de TU Delft een aantal jaren volledig op de wetenschappelijke kant van de verkeerskunde hab gericht, was ik op zoek naar een nieuwe omgeving die meer gericht is op de toepassing van verkeerskundige inzichten in de praktijk. Bij Arane vond ik deze kans, waar we in een klein team werken aan onze projecten, met de focus op samenwerking en kwaliteit. Ik heb mij snel kunnen ontwikkelen tot allround adviseur door bij alle aspecten van het werk betrokken te worden door mijn collega's. Mede daardoor durfde ik in 2018 de stap naar partner te maken. 

 

Vaak vereisen onze projecten een innovatieve aanpak met een wetenschappelijk fundament. We werken aan projecten waarvan het resultaat letterlijk op straat terug te zien is. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer en motivatie: het implementeren van bewezen effectieve systemen en het bieden van nieuwe verkeerskundige inzichten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten waarbij een gecoördineerde netwerkbrede verkeersmanagement aanpak is uitgerold. Binnen een aantal grote praktijkproeven zijn de concepten en algoritmes van de regelaanpak ontwikkeld en succesvol geëvalueerd. 

Daarnaast zet ik mijn expertise op het gebied van data science en verkeersstromen in om de (stedelijke) bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan het fuseren en analyseren van verkeersdata om het functioneren van het netwerk van een stad in kaart te brengen. Het is dan de uitdaging om verkeerskundige kennis aan de data toe te voegen om zo betere informatie te krijgen. Tegenwoordig beperken we ons dan niet tot het autonetwerk. Fiets en voetganger - in het bijzonder rond OV-terminals - bieden nieuwe kansen en uitdagingen.“   


Professionele specialismen:

  • Verkeersmanagement

  • Data science voor multimodale netwerkanalyses

  • Data science voor verkeerskundige evaluaties

  • Loopstromen op en rond OV-terminals

  • Algoritme ontwikkeling

  • Strategische netwerkmodellen

  • Operationele verkeersmodellen

bottom of page