top of page

Verbeterde informatie voor routekeuze A4/A13

Het samenwerkingsverband BEREIK! probeert op korte ter­mijn het oponthoud bij congestieknelpunten in het netwerk te verbeteren met Moving Traffic. Dit is een datagedreven agile aanpak gericht op het experimenteel optimaliseren van systeeminstellingen. Een van de knelpunten die de or­ganisatie op het vizier heeft, is de A4 richting Rotterdam in zuidelijke richting rondom de Ketheltunnel. Arane Advi­seurs is gevraagd om BEREIK! hierbij te ondersteunen.


Voor het noord-zuidverkeer vanuit Den Haag heeft het verkeer bij knooppunt Ypenburg de keuze om via de A4 of de A13 naar Rotterdam te rijden. Vooral wanneer het tunneldoseren van de Ketheltunnel actief is, is het vaak sneller om via de A13 te rijden. De (instantane) reistijden die momenteel worden getoond boven de weg houden er echter geen rekening mee dat files snel aangroeien. De daadwerkelijk gereden reistijden kunnen daarom anders zijn dan getoond.


Betere routeinformatie kan ertoe leiden dat de route via de A13 eerder wordt ingezet en het knelpunt rond de Ketheltunnel wordt ontlast. BEREIK! wil met anticiperend verkeersmanagement de informatie die op de DRIP’s wordt getoond verbeteren. Arane is gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van deze aanpak. De bedoeling is dat de congestie stroomafwaarts van de Ketheltunnel wordt gemonitord; wanneer deze terug dreigt te slaan richting de Ketheltunnel zal dit alvast in de reistijdinformatie op de DRIP’s worden verwerkt. Op basis van de data-analyse verwachten BEREIK! en Arane 35 procent meer verkeer om te leiden dan met het huidige systeem.

Meer info: e.smits@arane.nl


Commentaires


bottom of page