top of page

Nieuwe medewerker: Martijn Sparnaaij

Recent hebben wij een nieuwe medewerker welkom geheten bij Arane. Martijn Sparnaaij gaat zijn onderzoeksaanstelling bij de TU Delft (Transport & Planning) combineren met een rol als adviseur bij Arane. Deze mooie combinatie geeft ons de kans om de kennis en ervaring die hij in de wetenschappelijke wereld opdoet, direct te vertalen naar de praktijk.


Martijn is zijn promotieonderzoek aan het afronden op het gebied van het analyseren en modelleren van voetgangersstromen. Bij Arane gaat hij zich daarnaast ook bezighouden met multimodale data analyses en algoritme ontwikkeling voor verkeersmanagement-oplossingen.


Welkom Martijn!


Maak hier nader met hem kennis.

bottom of page