top of page

Gemeente Groningen maakt multimodaal referentiekader

Vorig jaar heeft de gemeente Groningen het gewenst functioneren van de multimodale verkeersnetwerken vastgelegd in een Multimodaal Netwerkkader. Volgende stap is om de netwerken van fiets, ov en auto te monitoren, zodat er een beeld ontstaat van structurele knelpunten waar de gemeente aan kan werken. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan, werkt de gemeente nu uit in een multimodaal referentiekader.

 

De doorstroming en betrouwbaarheid voor het autoverkeer wordt al sinds 2018 gemonitord met basis van NDW-data. Hier wil de gemeente analyses voor openbaar vervoer en fiets aan toevoegen, zodat het ook mogelijk wordt om de modaliteiten afzonderlijk en als geheel, multimodaal, te toetsen. De gemeente Groningen voert de onderzoeken, die al zijn begonnen, samen met adviseurs van Arane uit.

 

Uitdagingen

Voor het openbaar vervoer is er met NDOV-data een mooie databron beschikbaar voor kwaliteitsanalyses. Een uitdaging is wel om de juiste indicatoren voor doorstroming en betrouwbaarheid te bepalen: welke geven de kwaliteit van het openbaar vervoer het beste weer?

Voor de fiets is alles nog iets lastiger. De uitdaging is hier om met beperkte beschikbare data over het fietsverkeer toch iets over het gehele netwerk te kunnen zeggen. Ook is er de vraag waar de gemeente in moet investeren om ervoor te zorgen dat de informatiebehoefte voor fiets beter wordt ingevuld zodat ook voor de fiets het referentiekader kan worden uitgewerkt.

 

Naar verwachting kan Groningen in de komende maanden de resultaten presenteren.


コメント


bottom of page