top of page

DVM systeem operationeel in Gemeente Utrecht


Het DVM systeem in Utrecht is in 2017 getest en beproefd en wordt momenteel gereed gemaakt voor permanente ingebruikname. In deze video wordt uitgelegd hoe het systeem, gebaseerd op het gedachtengoed van Gecoördineerd Netwerkbroed Verkeersmanagement (GNV), werkt en welke effecten het heeft op straat.Comments


bottom of page