top of page

Arane werkt aan netwerkmanagementkader voor de gemeente Zwolle

De stad Zwolle zal de komende jaren een schaalsprong maken. Er komen jaarlijks duizend woningen bij en het gunstige vestigingsklimaat trekt veel nieuwe bedrijven aan. De groei in mobiliteit moet grotendeels door de huidige netwerken worden opge­vangen. Het STOMP­-principe is daar­bij leidend. Arane zal de gemeente helpen dit principe handen en voeten te geven.

De nieuwe omgevingsvisie van Zwolle zet de ambities voor de leefomgeving van de stad uiteen. De gemeente wil de omgevingsvisie concretiseren in een uitwerking die de kaders schetst voor het managen van de verkeersstromen in de stad. Dit netwerkmanagementkader helpt ook bij het concretiseren van het zogenaamde STOMP-principe dat is vastgelegd in de mobiliteitsvisie. STOMP beschrijft de prioritering van de verschillende modaliteiten in het verkeer: stappen (lopen) en trappen (fietsen) staan op één en daarna volgen OV, MaaS en de privéauto. Maar tot waar en wanneer reikt die prioriteit voor voetgangers en fietsers in de stad precies ? Welke wegen in de stad zijn dermate belangrijk dat de auto daar wel de hoogste prioriteit heeft? Arane Adviseurs is gevraagd om hierin te ondersteunen. De leidraad Multimodale Netwerkkaders van het LVMB die dit jaar verscheen, vormt de basis voor de uitwerkingen. Met zo’n netwerkkader kan de gemeente structurele knelpunten identificeren, multimodale oplossingsrichtingen uitwerken en die uiteindelijk operationeel maken in de verkeerssystemen van de stad.

De werkzaamheden zijn in volle gang. Begin volgend jaar is zijn de uitwerkingen gereed en worden deze bestuurlijk vastgesteld.

Meer info: k.adams@arane.nlความคิดเห็น


bottom of page