top of page

Arane en &Morgen stellen multimodale netwerkkaders op voor gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil graag (dynamisch) verkeersmanagement (DVM) een prominentere plek geven in de eigen organisatie. Om deze ambitie te realiseren is Arane gevraagd om een aantal aspecten voor de gemeente nader uit te werken. Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met &Morgen.


De eerste stap in het ontwikkeltraject is het opstellen van multimodale netwerkkaders. Met deze visie op het gewenst functioneren van het multimodale netwerk wordt een gedegen basis gelegd voor projecten. We voeren vervolgens een knelpuntanalyse uit en bepalen oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten.


De opgave voor DVM die hieruit volgt wordt opgenomen in een roodmap voor de komende jaren. Niet alleen vanuit de inhoud (wat hebben we nodig op straat) maar ook vanuit de 'bemensing' en organisatie; hoe richten we onze organisatie in zodat DVM een integrale plek hierin kan krijgen.


Het laatste stap die we samen met Utrecht gaan nemen is 'doen'. Samen met een ontwerpteam van de gemeente pakken we een paar knelpunten aan en ontwerpen hiervoor een verkeersmanagement aanpak. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan op de reeds gerealiseerde systemen in het kader van het regionale verkeersmanagement (RVM).


De werkzaamheden zijn reeds gestart; de verwachting is dat er eind 2020 de eerste resultaten kunnen worden gepresenteerd.

Kommentare


bottom of page