top of page

Aanpak Smart Mobility A4

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de A4 rond Den Haag en Leiden aanpakken. Rond deze infra-aanpak wordt onderzocht op welke locaties Smart Mobility ondersteunend kan worden gerealiseerd om verkeersproblemen te voorkomen. Arane is door Rijkswaterstaat gevraagd om hierin te ondersteunen en om de potentie van Smart Mobility te toetsen.


We voeren hiervoor een uitgebreide knelpuntanalyse uit op de A4. Voor een aantal maanden (pre-corona) zijn voor alle meetlussen op de A4 en aansluitingen tussen Beneluxtunnel en knooppunt Burgerveen in beeld gebracht. Met tijd/weg diagrammen worden niet alleen knelpunten zichtbaar maar kan ook de exacte locatie van het ontstaan worden onderzocht. Daarnaast worden er statistieken verzameld over het type knelpunt, de frequentie waarmee het optreed, de samenhang tussen knelpunten en de ruimte op het stedelijk wegennet ten tijde van het optreden van de knelpunten.


De knelpuntanalyse levert input voor het maatregelontwerp; samen met Rijkswaterstaat gaan we kijken voor welke knelpunten een aanpak met Smart Mobility effectief kan zijn. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de inzet van Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV).


Het project is reeds gestart. De onderzoeksresultaten worden in het laatste kwartaal van 2020 verwacht.
コメント


bottom of page