top of page
serge-hoogendoorn.jpg

Serge Hoogendoorn

functie: strategisch adviseur | mobiel: 06 4632 8496 | e-mail: s.p.hoogendoorn@arane.nl

Serge Hoogendoorn (1971) is sinds 2006 hoogleraar aan de TU Delft. Binnen zijn leerstoel Verkeersstroomtheorie, -simulatie en -management houdt hij zich met de vele facetten van verkeersstromen in netwerken bezig. De jaren ervaring als onderzoeker die hij inmiddels heeft, zal Serge goed van pas komen bij zijn werk binnen ARANE: “In ons vakgebied biedt de combinatie van fundamentele onderzoek en praktische toepassingen enorme meerwaarde. Aan de ene kant omdat wetenschappelijke kennis relatief gemakkelijk kan worden ontsloten en de praktijk gebruik kan maken van de allernieuwste inzichten. Aan de andere kant omdat wetenschappers veel kunnen leren van het toepassen van hun kennis en methoden in de praktijk.”

PPA
Serge en ARANE kennen elkaar al jaren en hebben ook in talloze projecten samengewerkt. Binnen de Praktijkproef Amsterdam (PPA) werd de samenwerking verder opgeschroefd: “De PPA is een prachtig voorbeeld van de synergie tussen wetenschap en toepassing: door geavanceerde methode en technieken in het veld uit te testen, leren we wat werkt, maar ook wat niet werkt, welke theorie klopt en welke niet. En al doende komen we tot een unieke, state-of-the-art aanpak, die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk effectief functioneert.”
De beslissing om naast het hoogleraarschap adviseur bij ARANE te worden, was voor Serge dan ook een logische volgende stap. Bij ARANE zal Serge zich vooral bezighouden met het uitdenken van nieuwe regelconcepten voor regionaal verkeersmanagement, met als focus de transitie naar een geïntegreerd systeem van wegkant en in-car maatregelen: “Het is uitgesloten dat we op korte termijn kunnen volstaan met alleen in-car technologie, ongeacht wat sommigen beweren of willen geloven. Juist in de combinatie van wegkant en in-car zit een enorme potentie! De komende jaren wil ik dat laten zien. En daarbij: we kunnen de bestaande wegkantsystemen nog veel efficiënter inzetten dan nu gebeurt!”
Ook zal Serge zich richten op de uitdagingen die gepaard gaan met de voortdurende verstedelijking. Verkeersmanagement biedt hierbij kansen, maar zeker ook slimmer multimodaal vervoersmanagement, gebruikmakend van nieuwe technologie. “Voorwaarde is wel dat er wordt gewerkt vanuit een helder strategisch en tactisch kader voor het gebruik van deze multimodale netwerken.”

Ervaring
Vanuit zijn hoogleraarschap heeft Serge veel ervaring op het gebied van verkeersstroomtheorie en simulatie van zowel weg- als voetgangersverkeer. Ook houdt hij zich bezig met de verschillende aspecten van voetgangers- en crowdmanagement in bijvoorbeeld stations of bij evenementen. Met projecten als Toekomstvisie SBVV en zijn expertrol binnen Beter Benutten laat hij zien dat hij ook prima vanuit een meer beleidsmatige context kan opereren.

bottom of page