top of page

Nieuwe medewerker voor Arane


Per 1 november 2018 zal Femke Kessels ons team komen versterken! Femke  is cum laude gepromoveerd aan de TU Delft waar ze zich heeft beziggehouden met het toepassen van haar wiskundige achtergrond op verkeerskundige problemen.  Ze is expert in het modelleren van verkeersstromen en crowd management.


Bij Arane gaat ze haar kennis inzetten in projecten op het gebied van multimodaal  verkeersmanagement en verkeersstroomanalyses.


bottom of page