Nieuwe medewerker voor Arane


Per 1 november 2018 zal Femke Kessels ons team komen versterken! Femke  is cum laude gepromoveerd aan de TU Delft waar ze zich heeft beziggehouden met het toepassen van haar wiskundige achtergrond op verkeerskundige problemen.  Ze is expert in het modelleren van verkeersstromen en crowd management.


Bij Arane gaat ze haar kennis inzetten in projecten op het gebied van multimodaal  verkeersmanagement en verkeersstroomanalyses.


Recente blogposts

Alles weergeven

Aanpak Smart Mobility A4

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de A4 rond Den Haag en Leiden aanpakken. Rond deze infra-aanpak wordt onderzocht op welke locaties Smart Mobility ondersteunend kan worden gerealiseerd om verkeer

©2019 Arane Adviseurs in verkeer en vervoer