paul-300x300.jpg

Paul van Erp

functie: adviseur | mobiel: - | e-mail: p.vanerp@arane.nl

Paul van Erp heeft een brede achtergrond en interesse. Zo heeft hij verschillende studies gedaan aan de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam: Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (Bachelor), Civiele Techniek (Master) en Econometrie (Master). Na deze studies is hij begonnen met een promotieonderzoek bij de afdeling Transport&Planning, Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In dit onderzoek kijkt Paul naar de mogelijkheden om nieuwe data typen die verzameld kunnen worden met automatische voertuigen om de verkeerscondities te schatten. Op termijn kunnen deze data en de ontwikkelde schattingsmethoden een alternatief zijn voor het gebruik van lus en huidige vormen van floating car data. Sinds mei 2017 combineert Paul zijn promotie met een part-time aanstelling als Data Scientist bij Arane Adviseurs.

“Data en algoritmes kunnen een grote waarde hebben om verschillende vraagstukken te adresseren. Hierbij is het interessant om slim om te gaan met de bestaande data, maar is het soms ook heel belangrijk om vanuit de toepassing na te denken over welke data waardevol zijn en dus zouden moeten worden verzameld. Ik vind het interessant om vanuit dit perspectief naar verschillende toepassing te kijken.

Verkeer is een mooie en uitdagende toepassing om data op een slimme manier te gebruiken. Daarom heb ik er voor gekozen om een master en promotieonderzoek op dit gebied te doen, en bij Arane aan de slag te gaan.”

Professionele specialismen:

  • Data fusie

  • Machine Learning

  •  (Toolontwikkeling voor) data-analyses

  • Prototyping van verkeerskundige analysemethodes

  • Simulatie en modellering van verkeersstromen op het wegennet