top of page

-  Analyse van loopstromen -

Arane is specialist op het gebeid van loopprocessen en loopstroomanalyses. Op steeds meer locaties dienen grote loopstromen afgewikkeld te worden. Denk hierbij aan de spitsuren op bij OV terminals en openbare gebouwen, maar ook aan drukte in binnensteden en op evenementen. Door de juiste analyse uit te voeren kunnen doorstromings- en veiligheidsknelpunten in kaart worden gebracht. Arane gebruikt de methode het best geschikt is voor het vraagstuk van de klant. 

Aanpak loopstromen.png

Op basis van de vraagstelling, wordt een passend plan van aanpak bedacht. Hierbij zijn de uitgangspunten de beschikbare data belangrijke factoren. Vaak is micro-simulaite niet de beste oplossing om de verschillende relevante gedrag van reizigers en loopstroomfenomenen in kaart te brengen. Arane voert statische en dynamische analyses uit. Hiervoor worden micro- en marcoscopische loopstroommodellen gebruikt. Tevens kunnen data-analyses worden uitgevoerd op de gegevens die simulatiemodellen producreren. Zo worden de onderliggende processen beter inzichtelijk, en kan een passend advies gegeven worden.

analyse perron.png

Arane heeft in het bijzonder veel ervaring met loopstromen op perrons en rond OV-terminals. Voor perrons is het belangrijk de veiligheid en capaciteit van het loopsysteem te garanderen. De interactie tussen wachtende reizigers en uitstappende reizigers leidt tot specifiek loopgedrag. Daarnaast vormen roltrappen en versmallingen van het perron knelpunten waar wachtrijen kunnen ontstaan. Er ontstaan problemen in het systeem wanneer de drukte te groot wordt. Wij bieden inzicht in de problematiek en kunnen oplossingsmaatregelen doorrekenen.

 

Voor perrons zijn steeds gedetailleerdere data beschikbaar. Zo kunnen sensoren de exacte trajectoriën van elke reiziger vastleggen en is er met de chipkaart-data steeds beter inzicht in het gebruik van het perron. Arane benut deze optimaal door ze samen te voegen om de mechanismes achter de loopprocessen te analyseren en beschrijven. Hierdoor kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht welke maatregelen het beste de veiligheid of doorstroming verbeteren.

Enkele spraakmakende voorbeeldprojecten:

  • Risicomodel perronveiligheid, ProRail;

  • Analyse ontwerpvarianten OV-terminal Zuidasdok, ZuidPlus;

  • Second opinion stationsontwerp.

  • Second opinion loopstroomsysteem na renovatie gebouw ministerie, Poort Centraal.

bottom of page