top of page
Koen_edited.jpg

Koen Adams

functie: partner | mobiel: 06 4355 8767 | e-mail: k.adams@arane.nl

Koen Adams is partner bij Arane Adviseurs. Hij vertelt over zijn drijfveren.

 

“Eén van de grootste continue maatschappelijke discussiepunten is zonder meer het verkeer en (het gebrek aan) doorstroming. Tijdens mijn studie besloot ik dat ik onderdeel wil zijn van de oplossing van dit maatschappelijke probleem. Bij Arane heb ik na mijn studie eerst als adviseur en sinds 2018 als partner de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het in toom houden van de maatschappelijke discussie.

 

Wat mij stimuleert in projecten dat we samen met onze opdrachtgevers komen tot een optimale oplossing voor de weggebruiker. In de jaren dat ik nu in het werkveld van verkeer en vervoer – en dan met name verkeersmanagement – werkzaam ben, heb ik geleerd dat geen enkel project hetzelfde is en er overal een maatwerkoplossing mogelijk is! 

 

Wat ik belangrijk vind is dat de projecten worden uitgevoerd op een wijze dat de kwaliteit van het eindproduct voor zich spreekt. De lat hoger leggen dan dat de opdrachtgever is een uitgangspunt dat ik altijd wil toepassen. Door mijn ervaring in het hele spectrum van verkeersmanagement – van strategisch tot operationeel – is het nu ook mogelijk om dit uitgangspunt in alle projecten toe te passen.

 

Er zijn ook persoonlijke doelstellingen die ik graag wil bewerkstelligen binnen het werkveld. We denken tegenwoordig multimodaal. Binnen dit denkkader kunnen de domeinen van ‘Beleid’, ‘Data’ en ‘Maatregelen’ nog dichter bij elkaar worden gebracht en beter op elkaar worden afgestemd. Hoe zorgen we ervoor dat het multimodale mobiliteitsbeleid effectief wordt geïmplementeerd? En hoe kunnen we de kwaliteit van de doorstroming goed in beeld brengen zodat we beleid kunnen bijsturen en maatregelen effectief kunnen inzetten? 

Onder andere met de ontwikkeling van de methodiek ‘multimodaal Gebiedsgericht Benutten (mGGB) wil ik hier de komende jaren invulling aan gaan geven.”

 

Mijn specialiteiten binnen het werkveld van verkeersmanagement:

  • (Multimodale) netwerkkaders en tactische kaders

  • Netwerkanalyses en multimodale netwerkkwaliteit

  • Ontwerp van regelaanpak voor verkeersmanagement

  • Evaluatie van beleidsdoelen en maatregelinzet

  • Het inplannen en (regionaal) afstemmen van wegwerkzaamheden

  • Projectleiding en -management

bottom of page