top of page

- Dynamisch Verkeersmanagement -

Arane heeft jarenlang ervaring met het implementeren van Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV). Dit concept is een geautomatiseerde versie van de landelijke regelaanpak, richt zich op het gecoördineerd inzetten van verkeersmanagement maatregelen op netwerkniveau, zowel op het hoofdwegennet als het stedelijk wegennet.

Maatregelen als verkeerslichten, toeritdosering en DRIP’s worden ingezet om vooraf bepaalde ongewenste situaties (kiemen) te voorkomen of weg te regelen. Dit reikt van een aanpak voor snelwegkiemen tot een aanpak voor multimodale leefbaarheidsproblemen in de stad. 

Bekijk het filmpje hiernaast om een idee te krijgen van de werking van het systeem in Utrecht!

Uniek aan het systeem is dat alles gestandaardiseerd is en met minimale configuratie er op verschillende regeldoelen kan worden geregeld. Gebaseerd op het gedachtengoed ontwikkeld in de Praktijkproef Amsterdam in 2009, heeft de regelaanpak met GNV een doorontwikkeling doorgemaakt waarbij er verschillende systemen in de praktijk zijn getest en in productie gebracht.

 

Voorbeelden van in praktijk beproefde systemen met een DVM-regelaanpak zijn:

 

 • Een knelpunt (bottleneck) op de snelweg (voorbeelden: Amsterdam, PPA en Utrecht, PoC);

 • Een stedelijk knelpunt voor openbaar vervoer (voorbeeld: Utrecht, Goylaan)

 • Een systeem voor tunnelveiligheid (voorbeeld: Maastunnel Rotterdam, AFM)

 • Multimodale knelpunten in stedelijke omgeving (voorbeeld: Utrecht, Stadsboulevard)

Naast doorstroming van het verkeer kunnen ook andere indicatoren als primair regeldoel gebruikt worden van een DVM-systeem. Voorbeeld hiervan is het Adaptief Filemanagement Systeem (AFM) wat door de gemeente Rotterdam wordt ontwikkeld rond de Maastunnel. 

Met de renovatie van de Maastunnel moet in de toekomst worden voldaan aan de veiligheidsvoorschriften uit de tunnelwetgeving. AFM wordt op het stedelijk wegennet van Rotterdam ondersteunend ingezet om ervoor te zorgen dat de veiligheid in en rond de tunnel kan worden gegarandeerd. 

Bekijk in het filmpje hiernaast hoe dit exact in zijn werk gaat!

Deze aspecten maken de GNV aanpak voor DVM uniek:

 

 • Gestandaardiseerde regelfuncties. Het systeem is opgebouwd uit standaard functies en modules. Deze functies zijn volledig gespecificeerd (geen blackbox) en toepasbaar in elk regelgebied, met elk regeldoel.

 • Op basis van verkeerskundige principes. De inzet van maatregelen gebeurt op basis van verkeerskundige principes en in lijn met wat in de netwerkvisie is opgenomen (beleid). Er worden alleen maatregelen ingezet wanneer dit nodig is, waarbij altijd wordt gekeken naar de ruimte en krapte in het beschikbare netwerk.

 • Volledig configureerbaar. Het configuratiebestand wordt eenmalig uitgewerkt, waarbij er functies worden toegekend aan wegvakken. Wanneer het regelgebied moet worden uitgebreid of delen van het netwerk langdurig niet beschikbaar zijn vanwege werkzaamheden, kan dit eenvoudig in de configuratie worden aangepast.

 • Autonoom en Robuust: Wanneer operationeel, is monitoring van het systeem niet strikt noodzakelijk. De regelprincipes zorgen ervoor dat er geen ongewenste situaties optreden en geen ongewenste regelacties worden ingezet. Het systeem is ook robuust voor fouten en storingen in de keten; indien nodig worden bij storingen specifieke onderdelen van het systeem uitgeschakeld.

 • Analyse werking met tooling: Zoals gezegd is het systeem geen blackbox; alle regelacties en -effecten worden centraal gelogt en zijn te visualiseren in tooling. Dit maakt het mogelijk om periodiek te functionele werking van het systeem te analyseren en waar nodig aanpassingen in de parameters door te voeren..

Enkele spraakmakende voorbeeldprojecten:

 • Proof of Concept Praktijkproef Amsterdam, Rijkswaterstaat;

 • Praktijkproef Amsterdam fase 2, Rijkswaterstaat;

 • Adaptief Filemanagement Maastunnel, gemeente Rotterdam;

 • Proof of Concept verkeersmanagement Utrecht Zuid, VERDER;

 • DVM 't Goylaan, gemeente Utrecht

 • Westelijke stadsboulevard, gemeente Utrecht

bottom of page